Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 9 299 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 5 999 Kč
skladem
naše cena 9 999 Kč
skladem
naše cena 3 299 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Reklamační řád najdete níže na této stránce.

Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti: Waremax

se sídlem Pod Baštami 299/7, 160 00 Praha 6

identifikační číslo: 25216261

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 207499, vložka C

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elektrickakolobezka.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti WAREMAX s.r.o., se sídlem Pod Baštami 299, 160 00 Praha 6, identifikační číslo: 25216261, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 207499, vložka C (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.elektrickakolobezka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pod Baštami 299/7, 160 00 Praha 6;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900476820/2010, vedený u společnosti FIO Banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
bezhotovostně platební kartou online.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@elektrickakolobezka.cz.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními
předpisy pro darovací smlouvu.

7.7.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@elektrickakolobezka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na tomto odkazu.

 

10. PRONÁJEM ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY

10.1. Všeobecná ustanovení

10.1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti WAREMAX s.r.o. (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu založené rámcovou smlouvou o nájmu dopravního prostředku, resp. smlouvou o nájmu dopravního prostředku, uzavřenou mezi společností WAREMAX s.r.o., se sídlem Pod Baštami 299/7, 160 00 Praha 6, IČO: 015 04 134, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského v Praze, oddíl C, vložka 207499 (dále jen „WAREMAX“) a klientem WAREMAX (dále jen „Uživatel“) na dobu určitou (dále jen „Smlouva“).

10.1.2. Nedílnou součástí OP jsou také informace uváděné v Manuálu k použití Elektrické koloběžky, dostupné také online u každého produktu určeného k zakoupení.

10.1.3. Předmětem Smlouvy je (i) nájem Elektrických koloběžek určených na základě rezervací k dočasnému užívání a (ii) závazek Uživatele dodržovat podmínky, pravidla a omezení pro takový nájem stanovené Smlouvou a těmito OP, jakož i hradit za užívání Elektrických koloběžek sjednané Nájemné, a to ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto OP. 

10.2. Kontaktní údaje a definice

10.2.1. Kontaktní adresa společnosti je WAREMAX s.r.o., Pod Baštami 299/7, Vokovice,160 00 Praha 6. 

10.2.2. „Komunikační kanály“ jsou: (i) kontaktní e-mailová adresa WAREMAX@WAREMAX.cz; (ii) kontaktní telefon 602 123 363, který je dostupný v pracovní dny v čase 9–16.30 hod. 

10.2.3. „Webovými stránkami“ jsou webové stránky www.elektrickakolobezka.cz.

10.2.4. „Nájemné“ znamená platbu za užívání Elektrických koloběžek. Veškeré Nájemné a jeho obsah jsou dostupné na Webových stránkách. 

10.2.5. „Nájem“ znamená pro účely těchto OP dobu, po kterou má Uživatel Elektrickou koloběžku k dočasnému užívání a Uživatel se zavazuje za to platit nájem.

10.3. Používání a nájem Elektrické koloběžky

10.3.1. Uživatel prohlašuje, že v den uzavření Smlouvy dovršil 18 let věku.

10.3.2. WAREMAX s Uživatelem komunikují především prostřednictvím Webových stránek nebo také elektronickou poštou přímo prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. 

10.3.3. Uživatel Nájmem Elektrické koloběžky souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

10.3.4. Uživatel po objednání Elektrické koloběžky a zaplacení Nájemného a po souhlasu s obchodními podmínkami zaplatí vratnou zálohu za Elektrickou koloběžku. Vratná záloha za 1 Elektrickou koloběžku činí 4 000 Kč.

10.3.5. Minimální doba Nájmu činí 1 týden (7 dní). Maximální délka Nájmu jedné Elektrické koloběžky je 2 měsíce (60 dní). Cena Nájmu včetně jeho variant je stanovena aktuálním Ceníkem uvedeným na Webových stránkách.

10.3.6. Při zaplacení Nájemného získává Uživatel nárok na slevu na zakoupení dané koloběžky ve výši 10 % z kupní ceny produktu. Sleva se vztahuje pouze na nezlevněné zboží. Sleva platí pouze na nákup na eshopech www.elektrickakolobezka.cz a www.kolonozka.cz. Při koupi produktu bude Uživateli snížena cena Elektrické koloběžky o již zaplacené Nájemné na Elektrickou koloběžku.

10.3.7. Elektrickou koloběžku smí užívat pouze Uživatel. Uživatel odpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou v souvislosti s používáním Elektrické koloběžky. Uživatel plně odpovídá za škodu na zařízení. Dále Uživatel odpovídá za škodu přímo či nepřímo vzniklou v souvislosti s užíváním Elektrické koloběžky na majetku Uživatele nebo třetích osob. Uživatel dále odpovídá  za újmu na zdraví, která v souvislosti s užíváním Elektrické koloběžky vznikne Uživateli nebo třetím osobám.

10.3.8. Jakékoli přenechání Elektrické koloběžky Uživatelem k užívání třetí osobě nebo její podnájem je podstatným porušením Smlouvy. Způsobí-li na Elektrické koloběžce třetí osoba, které byla Elektrická koloběžka v rozporu s Obchodními podmínkami zpřístupněna, škodu, odpovídá za ni v plném rozsahu Uživatel, který Elektrickou koloběžku třetí osobě zpřístupnil či svým jednáním umožnil její zpřístupnění.

10.3.9. Uživateli bude po souhlasu s ochodními podmínkami, po zaplacení Nájemného a zaplacení vratné kauce odeslána vybraná Elektrická koloběžka kurýrní službou na uvedenou adresu Uživatele. Uživatel je povinen ihned po obdržení Elektrické koloběžky pořídit fotografii stavu Elektrické koloběžky. Uživatel tak může doložit případné poškození Elektrické koloběžky při přepravě a může také doložit stav Elektrické koloběžky, kterou převzal do nájmu.

10.3.1.1. Po dobu trvání každého Nájmu má Uživatel: (i) výhradní právo užívat příslušnou Elektrickou koloběžku pouze k jízdě po pozemních komunikacích, na kterých je taková jízda dovolená; (ii) právo užívat Elektrickou koloběžku ke své osobní přepravě a případně k přepravě přiměřeného množství svých věcí. Přeprava jakýchkoli věcí na Elektrické koloběžce nesmí Uživatele či jiné účastníky dopravního provozu jakkoli omezovat nebo snižovat jejich bezpečnost; (iii) odpovědnost za nebezpečí vzniku škody na Elektrické kolobběžce a povinnost užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, (iv) povinnost nahlásit přes Komunikační kanály jakékoli vady na Elektrické koloběžce.

10.3.1.2. Každý Uživatel jezdí na své vlastní nebezpečí. Před každým Nájmem je Uživatel povinen zkontrolovat celkový stav Elektrické koloběžky, především: (i) brzdy – přední i zadní, (ii) utažení kol ve středech, (iii) dotažení středu, nesmí se viklat, (iv) dotažení hlavového složení (v) provozuschopnost řídítek; (vi) stav kol a duší.

10.3.1.3. V případě zjištění závady neumožňující plynulou jízdu, má Uživatel povinnost prostřednictvím Komunikačních kanálů informovat WAREMAX a nahlásit Elektrickou koloběžku jako nepojízdnou a přestat ji používat. WAREMAX neodpovídá za případnou škodu způsobenou špatným stavem Elektrické koloběžky, která mohla být Uživatelem takto zjištěna. V případě zjištění závady na Elektrické koloběžce má společnost WAREMAX na vyřešení této závady 7 dní. Nájemné bude následně Uživateli prodlouženo o dobu, kdy Uživatel nemohl Elektrickou koloběžku používat z důvodu servisu zařízení.

10.4. Vrácení elektrické koloběžky

10.4.1. Vyzvednutí Elektrické koloběžky u Uživatele zajistí společnost WAREMAX kurýrní službou. WAREMAX objedná vyzvednutí u uživatele 1 den před stanoveným uplynutím nájemní smlouvy a informuje o tomto Uživatele.

10.4.2. Uživatel je povinen produkt řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození Elektrické koloběžky při přepravě. Produkt Uživatel nejlépe zabalí tak, jak jej původně obdržel od společnosti WAREMAX. Pokud Uživatel produkt dostatečně nezabalí, odpovídá Uživatel za škody způsobené při přepravě směrem od Uživatele ke společnosti WAREMAX.

10.4.3.Uživatel je povinen po skončení Nájmu připravit dobře zabalenou Elektrickou koloběžku k vyzvednutí kurýrem a předat ji kurýrovi k vyzvednutí.

10.4.4. V případě, kdy Uživatel nepředá kurýrovi Elektrickou koloběžku či Elektrická koloběžka nebude připravena k vyzvednutí, je společnost WAREMAX oprávněna účtovat Uživateli pokutu za pozdní vrácení produktu.

10.4.5. Řádné vrácení Elektrické koloběžky proběhne v okamžiku, kdy kurýr doručí Elektrickou koloběžku společnosti WAREMAX na adrese provozovny: Pod Baštami 299/7, Praha 6, 16000.

10.4.6. Uživatel odpovídá za vrácení Elektrické koloběžky ve takovém stavu, v jakém mu byla zapůjčena.

10.5. Odpovědnost za škodu a vady, reklamace

10.5.1. Uživatel je povinen zajistit, aby na Elektrických koloběžkách nevznikala škoda. Uživatel odpovídá za škodu i v případě, kdy svým jednáním či opomenutím zpřístupní Elektrickou koloběžku jiným osobám (včetně přidružené osoby)

10.5.2. Za zničení, ztrátu, poškození a znehodnocení Elektrické koloběžky nad rámec běžného opotřebení nebo jeho vybavení odpovídá Uživatel bez ohledu na míru jeho skutečného zavinění.

10.5.3. V případě používání zařízení v rozporu s manuálem či mechanického poškození k bude Uživateli účtován poplatek za servisní úkoly. Používáním v rozporu s manuálem se rozumí zejména jízda v nevhodném terénu, dále je Uživatel povinen zabránit jakémukoliv kontaktu zařízení s vlhkostí a kapalinou. Uživatel musí vždy při jízdě používat ochranné pomůcky zejména helmu a chrániče loktů a kolen. Uživatel je vždy povinnen dodžovat veškerou legislativu daného státu.

10.5.4. Ceník servisních úkonů Vám sdělíme po kontrole a diagnostikování závady.

10.5.5 V případě zájmu si může Uživatel u společnosti WAREMAX zakoupit před zapůjčením Elektrické koloběžky servisní balíček v ceně 500 Kč. Tento balíček obsahuje zejména bezplatnou výměnu komponentů produktu.

10.5.6. V případě jakékoli dopravní nehody Uživatel postupuje dle platných právních předpisů. Jakékoli škody vzniklé třetím osobám hradí Uživatel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mírou jeho zavinění. Jakoukoli škodu na Elektrické koloběžce zaviněnou jeho jednáním nebo opomenutím je Uživatel povinen společnosti WAREMAX v plné výši uhradit. 

10.5.7. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat WAREMAX v případě odcizení či pokusu o odcizení Elektrické koloběžky, při němž na Elektrické koloběžce vznikla škoda. 

10.5.8. Uživatel se zavazuje uhradit veškeré pokuty udělené příslušnými správními orgány v souvislosti s používáním Elektrické koloběžky, pokud bylo takové užívání Elektrické koloběžky v rozporu s obecně platnými právními předpisy. Pokud je v takovém případě sankcionovaná přímo společnost WAREMAX, je oprávněna veškeré náklady související s úhradou sankce po Uživateli v rámci regresního nároku požadovat zpět.

10.5.9. Pokud Uživatel (i) nechá využít Elektrickou koloběžku třetí osobou nebo (ii) koloběžku nevrátí společnosti WAREMAX po uplynutí doby nájmu (iii) elektrickou koloběžku vrátí poškozenou natolik, kdy by byla oprava nerentabilní, může společnost WAREMAX po Uživateli vymáhat smluvní pokutu ve výši až 15 000 Kč za každý takovýto případ. WAREMAX stanoví výši smluvní pokuty dle okolností, zejména ve vztahu ke škodě, která společnosti WAREMAX vznikla v důsledku jednání Uživatele.

10.5.1.1. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Uživatele podle předchozího odstavce dojde k odcizení, zničení nebo závažnému poškození Elektrické koloběžky, může společnost WAREMAX po Uživateli vymáhat smluvní pokutu ve výši až 15 000 Kč. Za dostačující důkaz odcizení Elektrické koloběžky se také považuje neodeslání Elektrické koloběžky Uživatelem a jeho následné neobržení Elektrické koloběžky společností WAREMAX. V případě opožděného doručení Elektrické koloběžky bude společnost WAREMAX Uživateli účtovat část sjednané smluvní pokuty odpovídající účelně vynaloženým nákladům při řešení této situace.

10.5.1.2. Smluvní pokutu je společnost WAREMAX oprávněna účtovat přímo ze zaplacené zálohy Uživatele. O této skutečnosti Uživatele vyrozumí e-mailem, spolu s odůvodněním a důkazy osvědčujícími porušení těchto OP.

10.5.1.3. Uživatel bere na vědomí, že WAREMAX neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Uživateli či jiné osobě v případě nemožnosti dočasně užívat vybranou Elektrickou koloběžku, jakož i škodu způsobenou neuskutečněním plánované výpůjčky z důvodu nedostupnosti rezervované Elektrické koloběžky nebo nedosažením cíle uskutečněné výpůjčky z důvodu poruchy na zapůjčené Elektrické koloběžce.

10.5.1.4. Uživatel výslovně prohlašuje, že (i) je plně způsobilý k právním úkonům; (ii) v době uzavření Smlouvy jsou všechny informace a dokumenty poskytnuté společnosti WAREMAX aktuální, úplné, přesné a správné, a že společnosti WAREMAX nebyly zamlčeny jakékoli závažné skutečnosti; (iii) před uzavřením Smlouvy byl informován o všech skutečnostech souvisejících s podmínkami poskytované služby, včetně výše a splatnosti plateb vyžadovaných společností WAREMAX; (iv) byl seznámen a souhlasí se Smlouvou, OP a manuálem vztahujícími se k provozu Elektrických koloběžek. 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.      11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2.      11.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3.      11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.     Společnost Eljet s.r.o. je oprávněna postoupit servisní úkony jinému subjektu.

11.6.      11.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.7.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pod Baštami 299/7, 160 00 Praha 6, adresa elektronické pošty info@elektrickakolobezka.cz, telefon +420 602 123 363.

 

V Praze dne 1.1.2020

Smluvní pokuta

Prodávající je oprávněn ve webovém rozhraní obchodu před dokončením objednávky zboží sjednat s Kupujícím smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč za nepřevzetí zboží Kupujícím, která je splatná na bankovní účet Prodávajícího do 15-ti dnů od nepřevzetí zboží.

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našem e-shopu. Prodávajícím je právnická osoba WAREMAX s.r.o., se sídlem Pod Baštami 299/7, 160 00 Praha 6, identifikační číslo: 25216261, spisová značka C 207499, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“). Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Adresa pro zasílání reklamací zboží je: Waremax, Kladenská 278/61, 16000 Praha 6.

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, záruční lhůta se pozastaví na dobu vyřízení reklamace/výměny a obnoví se po jejím vyřízení. Výsledkem je prodloužení záruční doby o dobu trvání vyřízení reklamace. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující má právo uplatnit reklamaci i v kterékoli provozovně patřící Prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo v místě sídla Prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu zákaznického centra Prodávajícího - WAREMAX s.r.o., Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6.
Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu a platný záruční list. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.
Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího!
Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného ve standardní výši.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je Prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady. 
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. 
O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení. 
Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V. ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu. 
Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího. 
Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli).
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

VII. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným výše v článcích I. - VI.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vrácení zboží:
Nepoužité zboží může Kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na výše uvedenou adresu Prodávajícího. 
Zboží zašle zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. 
Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná nebo doporučená zásilka. Při vrácení zboží se peníze vyplácejí převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 30 kalendářních dnů. Číslo účtu, na který mají být peníze zaslány, uvede Kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


Výměna:
Při první výměně zboží neúčtuje Prodávající Kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné. Výměnu zboží lze provést v kterékoliv provozovně Prodávajícího, vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.
Výměnu zboží zasláním lze realizovat pouze na výše uvedenou adresu skladu Prodávajícího.

IX. VYZVEDNUTÍ VYŘÍZENÉ REKLAMACE

Po ukončení reklamačního případu informuje Prodávající telefonicky nebo e-mailem Kupujícího. Prodávající vydá písemné prohlášení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, popřípadě odůvodnění zamítnutí reklamace či zamítnutí cenového návrhu placené nezáruční opravy Kupujícím. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží Kupujícím do 1 měsíce od doby, kdy byl Kupující informován o ukončení reklamačního případu, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím reklamovaného zboží. Do prodlení se započítávají pouze pracovní dny.

X. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujících Prodávající zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 6. 11. 2019 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny v řádu jsou vyhrazeny. Tento reklamační řád se nevztahuje pro dropshippingový prodej. Zprostředkovatel (WAREMAX s.r.o.) v takovém případě garantuje pouze expedici objednaného zboží.